Razstave in projekti

Udeležila sem se naslednjih razstav, prireditev oziroma sodelovala pri naslednjih projektih: